РазиграєвО. Комуністи в пенітенціарних закладах Другої Речі Посполитої (на прикладі Луцької в’язниці Волинського воєводства): джерела до вивчення. Res Gestae, v. 10, p. 139-153, 27 lip. 2020.