KlimeckiM. Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski – Polbiuro KC RKP(b) w realizacji planów sowietyzacji Polski w 1920 r. Res Gestae, v. 10, p. 165-183, 27 lip. 2020.