Polek K. Spis treĊ›ci. Res Gestae, v. 11, p. 3-4, 3 grudz. 2020.