FalatM. Odraz kultúrneho dedičtva Podkarpatskej Rusi v dielach českých a slovenských autorov medzivojného obdobia. Res Gestae, v. 11, p. 82-97, 4 grudz. 2020.