ŠvorcP. Český etnograf Jan Húsek a jeho výskumná cesta po slovensko-rusínskom pomedzí v 20. rokoch 20. storočia. Res Gestae, v. 11, p. 98-110, 4 grudz. 2020.