DymydjukD. Początki użytkowania szabli na terenie wczesnośredniowiecznej Armenii. Res Gestae, v. 11, p. 172-197, 4 grudz. 2020.