POLEK, K. Chaganat chazarski a Skandynawowie w Europie Wschodniej – kontakty i ich charakter w IX–X wieku. Res Gestae, [S. l.], v. 14, p. 5–57, 2022. DOI: 10.24917/24504475.14.1. Disponível em: https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/9452. Acesso em: 15 sie. 2022.