Kopeć, Marcin. 2019. „Bartosz Drzewiecki, Feliks Kiryk, Kondrad Meus, Trzebinia. Dzieje Miasta I Regionu 1989–2017, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2018, Ss. 462, Tabele, Wykresy Kolorowe Ilustracje, Mapy, Indeksy”. Res Gestae 7 (marzec), 160-66. https://doi.org/10.24917/4818.