ПирігМаріанна. 2020. „Українське соціалістичне селянсько-робітниче об’єднання («Сельроб»): стан дослідження та перспективи подальшого вивчення”. Res Gestae 10 (lipiec), 61-71. https://doi.org/10.24917/24504475.10.4.