CiechanowskiJan Stanisław. 2020. „Polacy W Brygadach Międzynarodowych Podczas hiszpańskiej Wojny Domowej (1936–1939). Kilka Uwag O Stanie Badań I Postulatach Badawczych”. Res Gestae 10 (lipiec), 72-83. https://doi.org/10.24917/24504475.10.5.