Czerwiński, Daniel. 2020. „Przegląd źródeł Archiwalnych Do dziejów Komunistycznej Partii Polski W województwie Pomorskim W Latach 1920–1938”. Res Gestae 10 (lipiec), 127-38. https://doi.org/10.24917/24504475.10.9.