ZaporowskiZbigniew. 2020. „Komunistyczna Partia Robotnicza Polski Wobec państwa Polskiego (grudzień 1918 – Czerwiec 1919)”. Res Gestae 10 (lipiec), 154-64. https://doi.org/10.24917/24504475.10.11.