KlimeckiMichał. 2020. „Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski – Polbiuro KC RKP(b) W Realizacji planów Sowietyzacji Polski W 1920 R.”. Res Gestae 10 (lipiec), 165-83. https://doi.org/10.24917/24504475.10.12.