Polek, Krzysztof. 2020. „Słowo wstępne”. Res Gestae 11 (grudzień), 5-6. https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/7541.