DymydjukDymitr. 2020. „Początki użytkowania Szabli Na Terenie wczesnośredniowiecznej Armenii”. Res Gestae 11 (grudzień), 172-97. https://doi.org/10.24917/24504475.11.11.