Polek, Krzysztof. 2022. „Chaganat Chazarski a Skandynawowie w Europie Wschodniej – Kontakty i ich Charakter w IX–X wieku”. Res Gestae 14 (lipiec):5-57. https://doi.org/10.24917/24504475.14.1.