Chłosta-Sikorska, A. (2023) „Wybrane problemy mieszkańców Nowej Huty na podstawie listów do «Głosu Nowej Huty» z lat 1956–1970”, Res Gestae, 15, s. 132–146. doi: 10.24917/24504475.15.10.