Polek, K. (2012) „Bibliografia zawartości czasopisma „Prace Historyczne” i «Studia Historica» za lata 1962–2012”, Res Gestae, 12, s. 3–76. doi: 10.24917/1126.