SzlęzakK. i JędrzejewskiP. (2014) „"Korespondencja miast Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza od średniowiecza do XX wieku ".”, Res Gestae, 150, s. 277-281. doi: 10.24917/2237.