Polek, K. (2015) „Wojna saska karola Wielkiego i jej konsekwencje”., Res Gestae, 6, s. 33–64. doi: 10.24917/2415.