WołosM. (2020) „Słowo wstępne”, Res Gestae, 100, s. 5-7. Dostępne na: https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/7291 (Udostępniono: 20październik2020).