ПирігМ. (2020) „Українське соціалістичне селянсько-робітниче об’єднання («Сельроб»): стан дослідження та перспективи подальшого вивчення”, Res Gestae, 100, s. 61-71. doi: 10.24917/24504475.10.4.