KrzysztofińskiM. (2020) „Funkcjonowanie Wydziałów Wojskowych KPRP/KPP, KPZU i KPZB. Stan badań, perspektywy badawcze”, Res Gestae, 100, s. 116-126. doi: 10.24917/24504475.10.8.