WadasJ. (2020) „[Rec.] Arkadiusz Żukiewicz, Helena Radlińska w walce o Polskę (1914–1918), Uniwersytet Opolski. Studia i monografie nr 567, Opole 2019, ss. 208”, Res Gestae, 100, s. 240-245. Dostępne na: https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/7317 (Udostępniono: 25październik2020).