Polek K. (2020) „Spis treści”, Res Gestae, 110, s. 3-4. Dostępne na: https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/7543 (Udostępniono: 20kwiecień2021).