FalatM. (2020) „Odraz kultúrneho dedičtva Podkarpatskej Rusi v dielach českých a slovenských autorov medzivojného obdobia”, Res Gestae, 110, s. 82-97. doi: 10.24917/24504475.11.5.