DymydjukD. (2020) „Początki użytkowania szabli na terenie wczesnośredniowiecznej Armenii”, Res Gestae, 110, s. 172-197. doi: 10.24917/24504475.11.11.