Suski, R. (2022) „A.A. Kluczek, Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, ss. 561, ilustracje, tabele, mapy”, Res Gestae, 13, s. 228–230. Dostępne na: https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/9043 (Udostępniono: 26 czerwiec 2022).