Polek, K. (2022) „Chaganat chazarski a Skandynawowie w Europie Wschodniej – kontakty i ich charakter w IX–X wieku”, Res Gestae, 14, s. 5–57. doi: 10.24917/24504475.14.1.