[1]
A. Chłosta-Sikorska, „Wybrane problemy mieszkańców Nowej Huty na podstawie listów do «Głosu Nowej Huty» z lat 1956–1970”, Res Gestae, t. 15, s. 132–146, luty 2023.