[1]
PolekK., „Bibliografia zawartości czasopisma „Prace Historyczne” i «Studia Historica» za lata 1962–2012”, Res Gestae, t. 12, s. 3-76, grudz. 2012.