[1]
SuskiR., „Karol Kłodziński, Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu, Toruń 2017”, Res Gestae, t. 6, s. 311-313, lis. 2018.