[1]
KopećM., „Bartosz Drzewiecki, Feliks Kiryk, Kondrad Meus, Trzebinia. Dzieje miasta i regionu 1989–2017, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2018, ss. 462, tabele, wykresy kolorowe ilustracje, mapy, indeksy”, Res Gestae, t. 7, s. 160-166, mar. 2019.