[1]
WołosM., „Słowo wstępne”, Res Gestae, t. 10, s. 5-7, lip. 2020.