[1]
WołosM., „Rosyjskie źródła do dziejów polskiego ruchu komunistycznego w międzywojennym dwudziestoleciu”, Res Gestae, t. 10, s. 8-23, lip. 2020.