[1]
ПирігМ., „Українське соціалістичне селянсько-робітниче об’єднання («Сельроб»): стан дослідження та перспективи подальшого вивчення”, Res Gestae, t. 10, s. 61-71, lip. 2020.