[1]
CiechanowskiJ. S., „Polacy w Brygadach Międzynarodowych podczas hiszpańskiej wojny domowej (1936–1939). Kilka uwag o stanie badań i postulatach badawczych”, Res Gestae, t. 10, s. 72-83, lip. 2020.