[1]
KowalczykE., „Problemy badawcze zagadnienia działalności Komitetu Warszawskiego KPRP/KPP 1918–1938”, Res Gestae, t. 10, s. 102-115, lip. 2020.