[1]
KrzysztofińskiM., „Funkcjonowanie Wydziałów Wojskowych KPRP/KPP, KPZU i KPZB. Stan badań, perspektywy badawcze”, Res Gestae, t. 10, s. 116-126, lip. 2020.