[1]
CzerwińskiD., „Przegląd źródeł archiwalnych do dziejów Komunistycznej Partii Polski w województwie pomorskim w latach 1920–1938”, Res Gestae, t. 10, s. 127-138, lip. 2020.