[1]
РазиграєвО., „Комуністи в пенітенціарних закладах Другої Речі Посполитої (на прикладі Луцької в’язниці Волинського воєводства): джерела до вивчення”, Res Gestae, t. 10, s. 139-153, lip. 2020.