[1]
SuławkaA. R., „Rewolucyjne partie chłopskie w II RP w świetle historiografii”, Res Gestae, t. 10, s. 225-239, lip. 2020.