[1]
WadasJ., „[Rec.] Arkadiusz Żukiewicz, Helena Radlińska w walce o Polskę (1914–1918), Uniwersytet Opolski. Studia i monografie nr 567, Opole 2019, ss. 208”, Res Gestae, t. 10, s. 240-245, lip. 2020.