[1]
PolekK., „Słowo wstępne”, Res Gestae, t. 11, s. 5-6, grudz. 2020.