[1]
FalatM., „Odraz kultúrneho dedičtva Podkarpatskej Rusi v dielach českých a slovenských autorov medzivojného obdobia”, Res Gestae, t. 11, s. 82-97, grudz. 2020.