[1]
ŠvorcP., „Český etnograf Jan Húsek a jeho výskumná cesta po slovensko-rusínskom pomedzí v 20. rokoch 20. storočia”, Res Gestae, t. 11, s. 98-110, grudz. 2020.