[1]
DymydjukD., „Początki użytkowania szabli na terenie wczesnośredniowiecznej Armenii”, Res Gestae, t. 11, s. 172-197, grudz. 2020.