[1]
P. Figlewicz, „Działalność władz samorządowych miasta Dobczyce w świetle lustracji gospodarki komunalnej z 1932 roku”, Res Gestae, t. 13, s. 158–173, sty. 2022.