[1]
R. Suski, „A.A. Kluczek, Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, ss. 561, ilustracje, tabele, mapy”, Res Gestae, t. 13, s. 228–230, sty. 2022.