[1]
K. Polek, „Chaganat chazarski a Skandynawowie w Europie Wschodniej – kontakty i ich charakter w IX–X wieku”, Res Gestae, t. 14, s. 5–57, lip. 2022.